-
284-CD_DT
2,000,000
Rộng x Sâu x Cao152 x 92 x 92 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao163 x 81 x 76 cm
Chất liệuGỗ sồi
Màu sắcĐen
-
284-CD-7GTS
7,400,000
Rộng x Sâu x Cao152 x 92 x 92 cm
Số ghế6 ghế
Mở rộngKhông
Màu sắcĐen
-
284-CD_SC
900,000
Rộng x Sâu x Cao44 x 40 x 63.99 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao209.5 x 211.5 x 114.5 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao169 x 211.5 x 114.5 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao61 x 46 x 72 cm
Màu sắcĐen
-
PB-064
2,400,000
Rộng x Sâu x Cao76 x 33 x 183 cm
Màu sắcĐen
-
PB-035
2,200,000
Rộng x Sâu x Cao112 x 38 x 57.5 cm
Màu sắcĐen
-
1370-11BK
4,500,000
Rộng x Sâu x Cao126 x 48 x 92 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao64 x 47.5 x 66.5 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao66 x 46 x 74 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao92 x 51 x 142 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao101 x 49 x 143 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao81 x 50.5 x 76523.5 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao102 x 46 x 92 cm
Màu sắcĐen
-
PB-094
4,000,000
Rộng x Sâu x Cao108 x 54 x 91.5 cm
Màu sắcĐen
-
PB-037
Giá: Liên hệ
Rộng x Sâu x Cao111 x 44 x 91 cm
Màu sắcĐen
-6%
-
FC06877
1,500,000
Rộng x Sâu x Cao76 x 35 x 77 cm
Màu sắcĐen
-10%
-
THS800ACO
2,610,000
Rộng x Sâu x Cao91 x 35 x 87 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao122 x 92 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Màu sắcĐen
-
D00200DT
4,000,000
Rộng x Sâu x Cao152.198 x 102 x 76 cm
Mở rộng
Màu sắcĐen
-
D00200
11,200,000
Rộng x Sâu x Cao152.198 x 102 x 76 cm
Số ghế6 ghế
Màu sắcĐen
-
D00200DCU
1,200,000
Rộng x Sâu x Cao51 x 45 x 46.102 cm
Màu sắcĐen
-
D00200SB
5,400,000
Rộng x Sâu x Cao137 x 46 x 92 cm
Màu sắcĐen
-
368-S 3681002
5,800,000
Rộng x Sâu x Cao137 x 46 x 92 cm
Màu sắcĐen
-
368-SC 3681001
1,100,000
Rộng x Sâu x Cao54 x 64 x 46.102 cm
Màu sắcĐen
-
368-TB 3681000
3,600,000
Rộng x Sâu x Cao183 x 107 x 76 cm
Màu sắcĐen
-
368RM
10,200,000
Rộng x Sâu x Cao183 x 107 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Màu sắcĐen