-13%
-
C7-2
5,200,000 4,500,000
Rộng x Sâu x Cao150 x 74 x 94 cm
Màu sắcNâu
Rộng x Sâu x Cao208 x 82 x 86 cm
Đặt đệm179x104 cm
Màu sắcBeige
Rộng x Sâu x Cao208 x 82 x 86 cm
Đặt đệm179x104 cm
Màu sắcCharcoal
-6%
-
SB1-7
5,200,000 4,900,000
Rộng x Sâu x Cao115 x 83 x 73 cm
Màu sắcCharcoal
-6%
-
SB1-1
5,200,000 4,900,000
Rộng x Sâu x Cao115 x 83 x 73 cm
Màu sắcBeige
-11%
-
SB3-7
8,900,000 7,900,000
Rộng x Sâu x Cao220 x 83 x 73 cm
Màu sắcCharcoal
-9%
-
SB2-7
7,500,000 6,800,000
Rộng x Sâu x Cao163 x 83 x 73 cm
Màu sắcCharcoal
-11%
-
SB3-1
8,900,000 7,900,000
Rộng x Sâu x Cao220 x 83 x 73 cm
Màu sắcBeige