Rộng x Sâu x Cao152 x 48 x 92 cm
Màu sắcXám xanh
Rộng x Sâu x Cao97 x 48 x 137 cm
Màu sắcXám xanh
-
1639-48+915KD
2,900,000
Rộng x Sâu x Cao76.122 x 76 x 76 cm
Số ghế2 ghế
Mở rộng
Màu sắcXám xanh
-
1639-60+915KD
5,300,000
Rộng x Sâu x Cao106.152 x 106 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Mở rộng
Màu sắcXám xanh
-
1639-48+912KD
2,900,000
Rộng x Sâu x Cao76.122 x 76 x 76 cm
Số ghế2 ghế
Mở rộng
Màu sắcXám xanh
Rộng x Sâu x Cao56 x 48 x 94 cm
Màu sắcXám xanh
Rộng x Sâu x Cao56 x 48 x 94 cm
Màu sắcXám xanh
-
1639-60+912KD
5,300,000
Rộng x Sâu x Cao137 x 107 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Mở rộng
Màu sắcXám xanh