-
SJ-18
1,900,000
Rộng x Sâu x Cao61 x 61 x 61 cm
Màu sắcNâu sáng
Rộng x Sâu x Cao64 x 46 x 72 cm
Màu sắcNâu sáng
Rộng x Sâu x Cao102 x 38 x 84 cm
Màu sắcNâu sáng
-
1974
5,800,000
Rộng x Sâu x Cao142 x 46 x 92 cm
Màu sắcNâu sáng
Rộng x Sâu x Cao51 x 59 x 107 cm
Màu sắcNâu sáng
Rộng x Sâu x Cao92.137 x 137 x 92 cm
Mở rộng
Màu sắcNâu sáng
Rộng x Sâu x Cao92.137 x 137 x 92 cm
Số ghế6 ghế
Mở rộng
Màu sắcNâu sáng
-
1972
1,300,000
Rộng x Sâu x Cao51 x 59 x 102 cm
Màu sắcNâu sáng
-
1970+72
12,600,00015,200,000
Rộng x Sâu x Cao168.224 x 107 x 76 cm
Số ghế6 ghế, 8 ghế
Mở rộng
Màu sắcNâu sáng
-
1970
4,800,000
Rộng x Sâu x Cao168.224 x 107 x 76 cm
Màu sắcNâu sáng