Rộng x Sâu x Cao56 x 41 x 61 cm
Màu sắcCharcoal
Rộng x Sâu x Cao208 x 82 x 86 cm
Đặt đệm179x104 cm
Màu sắcCharcoal
Rộng x Sâu x Cao99 x 48 x 103 cm
Màu sắcCharcoal
Rộng x Sâu x Cao205 x 220 x 150 cm
Đặt đệm195 x 210 cm
Màu sắcCharcoal
-6%
-
SB1-7
4,900,000
Rộng x Sâu x Cao115 x 83 x 73 cm
Màu sắcCharcoal
-11%
-
SB3-7
7,900,000
Rộng x Sâu x Cao220 x 83 x 73 cm
Màu sắcCharcoal
-9%
-
SB2-7
6,800,000
Rộng x Sâu x Cao163 x 83 x 73 cm
Màu sắcCharcoal
Rộng x Sâu x Cao205 x 220 x 150 cm
Đặt đệm195 x 210 cm
Màu sắcCharcoal