Rộng x Sâu x Cao x x cm
Chất liệuGỗ sồi
-
1963
1,500,000
Rộng x Sâu x Cao128 x 44 x 46 cm
Màu sắcNâu
Rộng x Sâu x Cao106 x 46 x 62.107 cm
Màu sắcNâu
-
CEO-BE2
2,200,000
Rộng x Sâu x Cao105 x 38 x 45 cm
-
W880-BE2
2,200,000
Rộng x Sâu x Cao105 x 45 x 42.62 cm
-
W880-BE3
2,600,000
Rộng x Sâu x Cao135 x 45 x 42.62 cm
Rộng x Sâu x Cao88 x 46 x 67 cm