Rộng x Sâu x Cao x x cm
Màu sắcXanh ngọc
Rộng x Sâu x Cao81 x 40 x 125 cm
Màu sắcXanh ngọc
-
1370-11BL
4,500,000
Rộng x Sâu x Cao126 x 48 x 92 cm
Màu sắcXanh ngọc
Rộng x Sâu x Cao168 x 49 x 102 cm
Màu sắcXanh ngọc