Rộng x Sâu x Cao70 x 70 x 72 cm
Chất liệuDầu
Rộng x Sâu x Cao60 x 60 x 50 cm
Chất liệuDầu
Rộng x Sâu x Cao60 x 100 x 50 cm
Chất liệuDầu
Rộng x Sâu x Cao100 x 100 x 72 cm
Chất liệuDầu