-
1974
5,800,000
Rộng x Sâu x Cao142 x 46 x 92 cm
Màu sắcNâu sáng
-
1972
1,300,000
Rộng x Sâu x Cao51 x 59 x 102 cm
Màu sắcNâu sáng
-
1970+72
12,600,00015,200,000
Rộng x Sâu x Cao168.224 x 107 x 76 cm
Số ghế6 ghế, 8 ghế
Mở rộng
Màu sắcNâu sáng
-
1970
4,800,000
Rộng x Sâu x Cao168.224 x 107 x 76 cm
Màu sắcNâu sáng