Rộng x Sâu x Cao107 x 107 x 92 cm
Số ghế4 ghế
Màu sắcNâu
-
D815
4,800,000
Rộng x Sâu x Cao x x cm
Số ghế4 ghế
Màu sắcTrắng
Rộng x Sâu x Cao122 x 92 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao107 x 107 x 92 cm
Số ghế4 ghế
Màu sắcNâu
-
D551
5,000,000
Rộng x Sâu x Cao107 x 107 x 78 cm
Số ghế4 ghế
Mở rộngKhông
Màu sắcTrắng
-
1629-60+915KD
5,300,000
Rộng x Sâu x Cao106.152 x 106 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Mở rộng
Màu sắcTrắng ngà
-
368RM
10,200,000
Rộng x Sâu x Cao183 x 107 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Màu sắcĐen
-
1639-60+915KD
5,300,000
Rộng x Sâu x Cao106.152 x 106 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Mở rộng
Màu sắcXám xanh
-
334-T4078+C1501S
9,600,00012,000,000
Rộng x Sâu x Cao152.198 x 102 x 76 cm
Số ghế4 ghế, 6 ghế
Màu sắcTrắng
-
2510+2512
6,600,000
Rộng x Sâu x Cao152 x 76 x 92 cm
Số ghế4 ghế
-
56-T3048+C160-RTA
5,600,000
Rộng x Sâu x Cao76.122 x 76 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Màu sắcNâu
-
1629-60+912KD
5,300,000
Rộng x Sâu x Cao106.152 x 106 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Mở rộng
Màu sắcTrắng ngà
-
1639-60+912KD
5,300,000
Rộng x Sâu x Cao137 x 107 x 76 cm
Số ghế4 ghế
Mở rộng
Màu sắcXám xanh
Rộng x Sâu x Cao107 x 107 x 92 cm
Số ghế4 ghế
Màu sắcNâu