-
C5128A-050-MB
1,600,000
Rộng x Sâu x Cao116 x x 98 cm
Màu sắcXám
Rộng x Sâu x Cao70 x 43 x 74 cm
Màu sắcNâu
Rộng x Sâu x Cao70 x 43 x 74 cm
Màu sắcXám
Rộng x Sâu x Cao70 x 43 x 74 cm
Màu sắcNâu
-
C5128A-045-050
6,100,000
Rộng x Sâu x Cao172 x 47 x 97.195 cm
Màu sắcXám
-
C5128A-045-9D
4,500,000
Rộng x Sâu x Cao172 x 47 x 97 cm
Màu sắcXám