-
1650-62
6,500,000
Rộng x Sâu x Cao153 x 49 x 87 cm
Màu sắcVintage Silver
-
1650-96+410KD
12,300,00014,800,000
Rộng x Sâu x Cao152198.244 x 107 x 76 cm
Số ghế6 ghế, 8 ghế
Màu sắcVintage Silver
-
1650-76BT
8,500,000
Rộng x Sâu x Cao108 x 46 x 194 cm
Màu sắcVintage Silver
-
1650-410KD
1,250,000
Rộng x Sâu x Cao53 x 61 x 104 cm
Màu sắcVintage Silver
-
1650-96
4,800,000
Rộng x Sâu x Cao152198.244 x 107 x 76 cm
Màu sắcVintage Silver
Rộng x Sâu x Cao127 x 40 x 98 cm
Rộng x Sâu x Cao61 x 46 x 61 cm
Rộng x Sâu x Cao61 x 61 x 61 cm
Rộng x Sâu x Cao127 x 48 x 81 cm
Rộng x Sâu x Cao122 x 69 x 48 cm