Rộng x Sâu x Cao61 x 46 x 72 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao61 x 46 x 72 cm
Màu sắcĐỏ
Rộng x Sâu x Cao92 x 51 x 142 cm
Màu sắcĐen
Rộng x Sâu x Cao92 x 51 x 142 cm
Màu sắcXanh lục
Rộng x Sâu x Cao92 x 51 x 142 cm
Màu sắcĐỏ